Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Hakkımızda

DİLMER KURULUŞU:

Batman Üniversitesi DİLMER 2019 yılında faaliyete geçmiştir. Merkezimizin amacı kurslar, seminerler, kamplar gibi dil öğretim yöntemlerini en etkin biçimde kullanarak, bir dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliliğini kazandırmak, dilin kültürel yapısına ilişkin kazanımlar sunmaktır.

FAALİYET ALANLARI:

Dil eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantı ve sempozyumlar düzenlemek; danışmanlık ve proje hizmetleri sunmak ve yayınlar yapmak.  Dil öğretimi ile ilgili kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, sesli ve görüntülü materyaller hazırlamak.  Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dil öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, proje ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.  Merkezde eğitimi verilen dili daha iyi şekilde öğretmek ve öğrenmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezi ve aktiviteler düzenlemek.  Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili bölüm ve merkezleriyle iş birliği çerçevesinde öğrencilerin dil becerilerini artırmaya yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar çerçevesinde ilgili mevzuatına göre sertifikalar vermek.  Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde uygun görülen kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile dil öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yaz dil kampları oluşturmak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. Diksiyon kursları düzenlemek. Dil sınavları düzenlemek; ilgili mevzuatına göre dil yeterlilik belgesi vermek.